Velkommen til årsmøte i Nordvestlandet EHK

jan 28, 2024

Årsmøte blir avholdt i Molde den 11.februar kl.12:30 og er åpent for alle som var medlem i klubben den 31.12.2023.

Vi skal i møte gjennomgå følgende:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder

4. Godkjenning av årsmøte representanter

5. Valg av tellekorps

6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møte

7. Valg av protokollfører

8. Årsberetning m/ aktivitetskalender

9. Regnskap med rapport og budsjett

10. Innkomne medlemssaker

11. Saker fra styret

12. RS-saker: Saker fra Forbundet

a. RS-sak Medlemskontingent – økning

b. RS-sak Innføring tannbevis

c. Valg i forbundsstyret

13. Valg

Sted: Molde brannstasjon

Vedlagt følger årsberetningen

Det blir lagt opp til utdeling av championatskold på slutten av årsmøte. Det legges opp til enkel servering.

Velkommen!