Om klubben

Nordvestlandet Elghundklubb ble stiftet den 7. mai 2023 med mål om å øke elghundaktiviteten på Nordvestlandet.

HISTORIE
Den 26. oktober 2022 sendte initiativtakerne til klubben en søknad til Norske Elghundklubbers Forbund, med bakgrunn i at Nordvestlandet nå oppleves som moden for en egen lokal elghundklubb.

Med mål om å finne en god løsning for felles bruk av Møre og Romsdal som aktivitetsområdet, tok forbundsstyret initiativ til et dialogmøte mellom initiativtakerne og områdeklubbene, Sør-Trøndelag EHK og Jotunfjell-Fjordane EHK den 2. februar 2023. Dette møte var svært positivt og resulterte i at forbundsstyret innstilte til opprettelsen av Nordvestlandet Elghundklubb på RS-møte den 22. april 2023.
Den innstillingen ble godkjent av RS.

Bilde av initiativtakerne til ny klubb

BAKGRUNN FOR INITIATIVET
Antallet elghunder på Nordvestlandet er i stadig vekst, og vi mener  potensialet for videre utbredelse av elghunden som jakt- og ettersøkshund i regionen er stor. Selv om det ikke har vært tradisjon for bruk av elghunder til jakt i området, er det nå en endring på gang, og det rapporteres om et underskudd av aktive ettersøksekvipasjer i hele nordvestregionen.
I fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane ble det skutt rundt 36 000 hjort i 2020. Til sammenligning ble det skutt 32 000 elg i hele Norge. Forskere hevder at hjorten er den store klimavinneren blant hjortedyrene, og området bør derfor kunne betraktes som strategisk viktig for videre utbredelse av elghunden i landet.

ØNSKE FRA OSS SOM BOR I MØRE OG ROMSDAL
Høsten 2022 ble det gjennomførte en spørreundersøkelse blant elghundeiere med postnummer i Møre & Romsdal fylke.
Totalt besvarte 99 personer undersøkelsen, og av de spurte ønsket 93% at vi skulle starte arbeidet med å opprette en lokal Elghundklubb i fylket for å sikre lokalt engasjement og aktivitet.

STIFTELSESMØTE
Søndag den 7. mai ble det avholdt stiftelsesmøte for Nordvestlandet Elghundklubb i Molde, hvor 20 personer møtte fra ulike deler av fylket. På møtet godkjente vi foreslått lovverk, fastsatte navn på områdeklubben, satte medlemskontingenten og valgte styret, valgkomite og revisor.
Følgende styre ble valgt inn i styret:
• Svenn M. Runde – Leder (Skodje)
• Kjell Inge Søvik – Nestleder (Gjemnes)
• Edith Øyen Risvik – Styremedlem (Eide)
• Line Nordvik – Styremedlem (Nordvikstranda)
• Wenche Engstad Johansen – Styremedlem (Molde)
• Ronny Hansen – Vara (Ålesund)
• Jan Olav Gussiås – Vara (Molde)

Valgkomiteen består av:
• Nils Haugen • Kjetil Sæther • Asgeir Rausand • Nina Egset Sæterbø – Vara

DET FØRSTE STYRE
18.mai 2023 hadde Nordvestlandet Elghundklubb (NVEHK) sitt første styremøte på Eide. Styret og komiteer ble konstituerte og arbeide for å ferdigstille klubben ble planlagt.