Styremøte den 18. mail 2023

jun 9, 2023

Vedlagt følger styremøtereferatet fra den 18.mai 2023

I skrivende stund har vi fått organisasjonsnummer, samarbeidsavtale om felles bruk av Møre og Romsdal som aktivitetsområdet er på plass, og det kan se ut som bankkonto også snart er klart. Forbundsstyret skal ha styremøte den 16. juni 2023, og da håper vi alt det formelle er på plass for å kunne starte med aktivitet!