Bestilling av NEKFs jubeleumsbok

feb 24, 2024

Det er nå mulig å forhåndsbestille NEKF’s 125år jubileumsbok.

Prisen på boka er 410kr og er på ca. 500 sider.

Boken omhandler alle de 9 elghundrasene, og de 23 områdeklubbene i Norge har bidratt med forskjellige artikler. Videre inneholder boken artikkler om avl, jakt og prøveformer. Og selvsagt mange flotte elghundbilder.
Dette er absolutt en bok som bør være tilgjengelig i bokhyllen ila 2024.

Boken er tilgjengelig tidlig i mai 2024. 

Medlemmer av Nordvestlandet EHK kan bestille boken her