Årsmøtesaker fra forbundsstyret

jan 14, 2024

Det har kommet inn to saker fra forbundet som skal behandles på årsmøte til NVEHK den 11.februar.

Vedlagt følger dokumentene:
1. Medlemskontingent – økning
2. Innføring tannbevis

I tillegg er det valg, og innspill til kandidater kan komme på årsmøte
1. Valg 2024 Fra valgkomiteen